I snitt dör varje år 1760 ofödda barn i trafik- olyckor i USA

Risken för att dödas i en bilolycka är fyra gånger högre i mammans mage än under barnets första fyra levnadsår visar ny undersökning från USA.
- Detta är en fråga som får relativt lite uppmärksamhet i media och därför är det få som känner till vad de kan göra för att ge sina ofödda barn högsta möjliga säkerhet säger Karin Lund, marknadschef för BeSafe.

Den enskilt viktigaste faktorn är att använda bilens bälte och att det används korrekt. Allas liv hade inte gått att rädda men vi vet att det har en avgörande skillnad. – När man krockar hamnar all kraft på fostret – de flesta tänker inte på det och när olyckan väl är framme kan det ha förödande konsekvenser.

Hamnar fel runt magen
Bältet ska ligga ordentligt placerat vid höftbenet när man åker bil men magens storlek hos gravida gör att bilbältet gärna förflyttar sig uppåt.
– moderkaksavlossning, separation av moderkakan från fostret, är den vanligaste orsaken till dödsfall bland ofödda barn och det kan hända vid en kraftfullare kollision. Det kan också hända vid en kompression mellan moderns kropp och bältet.

BeSafe insåg allvaret och deras utvecklingsteam tog tillsammans fram ett bälte – anpassat för gravida. – Med BeSafe gravidbälte placeras bältet korrekt vilket gör att kraften fördelas jämnare över hela kroppen, bort från magen och ned på den stabilare höftkammen.
Kollision vid grov felanvändning av BeSafes gravidbälte.


Kollision med BeSafes gravidbälten

Höftbältet kan nu inte längre tränga in i kvinnans buk och hon kan inte glida ner under bältet och fortsätta framåt vid en frontkollision. Modern slipper dessutom obehaget med bältet över magen vid daglig bilkörning.

 

Lämna ett svar